Sissejuhatus i stiili

Esmane motiiv

 • Sotsiaalne tunnustus ja tähelepanu

Hirmud

 • Sotsiaalne tõrjutus

Vajadused

 • Olla populaarne
 • Olla sündmuste keskmes
 • Kiitus (oled “OK”)
 • Grupitegevus
 • Positiivsed suhted
 • Vajadus mitte alluda kontrollile ja detailsele lähenemise (analüüsile)

Omadused

 • Optimistlik
 • Usaldusväärne
 • Emotsionaalne
 • Seotus inimestega
 • Vastutulelik
 • Entusiastlik ja võluv
 • Avatud

Miinused/Piiravad tegurid

 • Impulsiivne ja organiseerimatu
 • Annab liialt palju lubadusi
 • Ebapiisav järelkontroll

 

DiSC®il põhinev kommunikatsioon – Kõrge i

Suheldes kõrge i käitumisstiiliga inimesega:

 

 • Olge valmis avatud dialoogiks
 • Kindlustage sõbralik atmosfäär
 • Kiitke, kui see on võimalik
 • Olge seltskondlik
 • Küsige teiste ideid, arvamusi, muljeid jmt
 • Kasutage isiklikke soovitusi
 • Rääkige viimastest uudistest
 • Kuulake tähelepanelikult ja esitage suunavaid küsimusi
 • Öelge, kuivõrd edukalt kohtumine kulges
 • Tehke konkreetseid pakkumisi

 

Kõrge “i” saab arendada:

 • Hinnates inimesi ja olukordi realistlikumalt, st. vaadeldes nii positiivseid kui negatiivseid aspekte
 • Töötades korrastatumalt ja efektiivsemalt
 • Arendades võimet jääda kindlaks ja otsustavaks konflikte lahendades
 • Olles valmis ära kuulama ja arvesse võtma ka vähem positiivseid mõtteid ja tundeväljendusi
 • Olles järjekindlam ja detailsem
 • Püüdes üha paremini oma aega organiseerida
 • Olles kriitilisem koosolekutele ja vestlustele kulutatud aja osas

 

Madala “i” dimensiooni puhul saab end arendada:

 • Olles suhetes ja kontaktides avatum ja ekstravertsem
 • Tehes sagedamini koostööd ja suurema hulga inimestega
 • Rääkides sagedamini endast, oma seisukohtadest ja mõtteist
 • Olles inspireerivam oma kaaslastele, kes siis tahavad teid rohkem kuulata/teiega koos olla
 • Võttes aega suhtlemiseks ja osalemiseks ühisüritustel
 • Püüdes rohkem süveneda psühholoogilistesse küsimustesse
 • Keskendudes rohkem inimesele, mitte asjadele
 • Leides inspiratsiooni uutes olukordades ja otsides kontakti endast erinevate inimestega
 • Uskudes oma ideedesse ja seisukohtadesse ning püüdes teisi veenda
 • Suutes ennast hästi valitseda
 • Väljendades ja usaldades oma tundeid
 • Teisi õpetades ja koolitades
 • Olles inspireeriv ja stimuleeriv
 • Väljendades positiivset ja optimistlikku hoiakut
 • Olles tundlikum sotsiaalsete ilmingute suhtes

 

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

E-mail address
Field is required!
Field is required!
Name
Field is required!
Field is required!
Your message
Field is required!
Field is required!