Sissejuhatus C stiili

Esmane motiiv

 • Kvaliteet ja täpsus

Hirmud

 • Vead, hoolimatus, kolleegide kriitika, emotsionaalselt laetud olukorrad

Vajadused

 • Olla eksimatu
 • Ülevaade olukorrast
 • Turvalisus
 • Tunnustus täidetud ülesannete eest
 • Piiratud risk
 • Juhtkonna toetus, referentsidele ja parimale praktikale tuginemine

Omadused

 • Analüüsiv ja faktidele toetuv
 • Tähelepanelik normide ja detailide suhtes
 • Kohusetundlik
 • Diplomaatiline ja ettevaatlik
 • Asjalik ja talitsetud
 • Teadmishimuline
 • Usaldusväärne

Miinused/Piiravad tegurid

 • Liialt kriitiline enese ja teiste suhtes
 • Otsustusvõimetu
 • Loomingulisuse puudumine

 

DiSC®il põhinev kommunikatsioon – Kõrge C

Suheldes kõrge C käitumisstiiliga inimesega:

 

 • Rõhuge inimese teadmistele ja kogemustele
 • Valmistuge põhjalikult
 • Formuleerige kokkulepped täpselt ja hoolikalt
 • Saabuge täpselt
 • Olge süstemaatiline ja loogiline
 • Rääkige andmetest ja faktidest, mitte tunnetest
 • Olge valmis juhtpositsioonile asuma/juhtnööre andma
 • Andke ülevaade
 • Andke aega järelemõtlemiseks ning järelduste tegemiseks
 • Vastake küsimustele kannatlikult
 • Kui vestlus on läbi, lahkuge ilma liigse jututa

 

Kõrge “C” saab arendada:

 • Tasakaalustades paremini oma täiusepüüdu ja ajalimiiti igas konkreetses olukorras
 • Mitte asudes ennast kaitsma, kui tema püüdluste üle arutatakse
 • Mahendades kriitikat teiste ja nende töö suhtes, võttes arvesse nii emotsionaalseid kui ka objektiivseid ja faktipõhiseid aspekte
 • Edastades oma teadmisi ja intuitsioonil põhinevat arvamust viisil, mis ei halvusta teisi ega mõista neid hukka
 • Olles avatum ja avaldades rohkem oma tundeid
 • Olles meelsamini valmis arutlema oma töömeetodite üle
 • Olles paindlikum teiste inimeste tegutsemisviiside suhtes
 • Vältides must-valget lähenemist ning liiga jäika mõtteviisi; alati ei saa olla valitud lähenemine “absoluutselt õige”

 

Madala “C” dimensiooni puhul saab end arendada:

 • Rakendades neutraalsemat hoiakut konfliktsituatsioonis
 • Olles kriitilisem
 • Töötades aeglasemalt ja analüütilisemalt, mõtestades nähtut enam
 • Pöörates rohkem tähelepanu täpsusele ja detailsusele
 • Leides loogilisi väiteid ja vaatenurki
 • Keskendudes rohkem kvaliteedile ja vähem kvantiteedile
 • Töötades pikema perioodi vältel kindlal kvaliteeditasandil
 • Olles iseseisvam
 • Kulutades rohkem aega planeerimisele
 • Muutes harjumused korrapärasemaks – täpsed saabumis- ja lahkumiskellaajad jmt.
 • Elades reegli järgi: NÄE – MÕTLE – OTSUSTA – TEGUTSE
 • Otsustades ja andes hinnanguid rohkem faktide ja andmete kui emotsioonide põhjal
 • Tõhusamalt analüüsides ja jälgides
 • Olles keskendunud
 • Olles distsiplineeritum: ole täpselt kohal, valmistu, ole süstemaatiline
 • Mõeldes kauem enne otsuse langetamist
 • Mõistes, et sotsiaalne aspekt ei ole alati nii tähtis/otsustav

 

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

E-mail address
Field is required!
Field is required!
Name
Field is required!
Field is required!
Your message
Field is required!
Field is required!