Ressursid ja edulood

Everything DiSC Valideerimisraport

UURIMUS

Põhjalik uuringuraport, mis kirjeldab Everything DiSC® hindamise ja profiilide valideerimisuuringuid. 

Everything DiSC – teooria ja uurimuslik taust

TEOORIA

Lühike ülevaade Everything DiSC® teooriast ja uurimustest.

Meie lugu: Everything DiSC-i ajalugu

AJALUGU

Tagasivaade ajas, et teadvustada neid verstaposte, mis on aidanud kujundada tänase Everything DiSC.®

Organisatsioonikultuuri nähtamatu kurnaja

E-RAAMAT

Praegu, mil organisatsioonikultuuril on võrreldes varasema ajaga veelgi suurem tähtsus ja tähendus, on iseäranis oluline teadvustada, mida üldse annab teha inimestele loomuomase kätiumise osas, millel võib olla negatiivne mõju sellele kultuurile. Dr. Mark Scullard vaatleb erinevaid tööalaseid düsfunktsionaalseid käitumisi ja pakub lahendusi, mis võiksid aidata olemasolevat organisatsionikultuuri parandada ja edasi arendada.

Virtuaalkultuuri dilemmade lahendamine: aidake oma inimestel tulemuslikumalt koostööd teha vaatamata distantsile

E-RAAMAT

Kõik läks rööbastelt maha, kui pandeemia meid tabas ning saatis inimesed mugavat ja funktsionaalset tööruumi otsima hoopis oma kodu sobivatesse nurkadesse. Ootamatult ümberpaigutatuna ja häirituna muutusid osad töötajad emotsionaalselt eemalolevaks, teised aga vastupidi ärritunuks ja kergesti plahvatavaks. Oleme hakanud kutsuma sellist asjade kulgu virtuaalkultuuri dilemmaks – ja see tõesti muudab suhteid, suhtlemist ja koostööd.

Agiilsus lahti muugitud: agiilsuse ja emotsionaalse intelligentsuse vaheline seos

E-RAAMAT

Mida ebakindlamaks, keerulisemaks ja mitmetähenduslikumaks muutub meie töökeskkond, seda kriitilisemat tähtsust omab edu saavutamisel tõeliselt agiilne tööjõud. Agiilsuse säilitamine omakorda eeldab, et inimesed pidevalt arendaksid ja kasutaksid oma emotsionaalset intelligentsust (EQ) – ja seda niisugusel keerukuse tasemel, mida kunagi varem pole nõutud.

Hoidke oma inimsesi: kuidas suure tagasilanguse ajal liikuda edasi

E-RAAMAT

Töötajate ootused on pandeemia ajal kardinaalselt muutunud. Seetõttu võivad organisatsioonid eeldada, et järgmisel aastal saab toimuma suur talendisõda. Kuidas arendada inimkeskset kultuuri, et vähendada oma töötajate stressi ja piirata oma organisatsioonis voolavust?

Varjatud jõud, mis käivitavad negatiivse konflikti

E-RAAMAT

Konflikt on tööelu ebamugav, kuid vältimatu osa. Paraku me sageli ei mõista sellega kaasneva mürgise käitumise põhjustatud kahjude tegelikku toimet. Ebakonstruktiivne konflikt on mõõdetav pidur tootlikkusele ja lõpptulemusele. Samas võib õigesti juhitud konflikt olla ka edu ja õnnestumiste lahutamatu osa. Siin e-raamatus tutvustatakse ennast edukalt tõestanud DiSC lahendust, mis võimaldab kõigil inimestel muuta konfliktid pigem produktiivseks.

Töösobivuse hindamine

WHITEPAPER

Nutikad organisatsioonid saavutavad edu, kui nad mõistavad, et hea sooritus ja suurepärased tulemused sõltuvad eelkõige nende töötajatest.

Kaasamise puudujääkide kõrvaldamine

E-RAAMAT

Tänapäeval on raske leida organisatsiooni, mis ei seisaks silmitsi töötajate vähese kaasatuse tõsise probleemiga. Ent ärge muretsege – sellega annab kindlasti midagi ette võtta! Siit e-raamatust saab sellele probleemile leida sobiva lahenduse. Lugege, kuidas toimida, et parandada ja ennetada töötajate vähest kaasatust ja kõrvalejäämist oma organisatsioonis!

Enesekindel juhtimine: Top 10 soovitust juhtidele edu saavutamiseks

E-RAAMAT

Ükskõik, kas olete alles uus või juba kogenud juht, ei taha te kindlasti oma organisatsiooni alt vedada. Õnneks on mitmeid juhtimispraktikaid, mida saate meeles pidada, et vähendada võimalikke vigu ja oma rollis paremini hakkama saada. Selles e-raamatus pakume kümme näpunäidet kõigi tasemete juhtidele.

Meeskondade hetkeseis

WHITEPAPER

Uuring hõlmab Wiley poolt läbi viidud küsitlust meeskondade dünaamilisuse kohta praegusel ajal, tuginedes enam kui 20 000 töötaja vastustele. See toob hästi esile väljakutsed, millega meeskonnad praegusel ajal silmitsi seisavad.

Värbamise hetkeseis

WHITEPAPER

Wiley küsitles 3000 värbamisjuhti, et mõista värbamise, valiku ja onboardingu praeguseid vajadusi. Tulemused on selged: see, mis võimaldab organisatsioonidel leida parimaid talente, on järjepidev andmetepõhine töölevõtmise protsess.

Virtuaalsete meeskonnatöö oskuste lünga täitmine

WHITEPAPER

Wiley uusimatele uuringutele tuginedes antakse siin põhjalik ülevaade neist väljakutsetest, millega meeskonnad virtuaalsetel töökohtadel silmitsi seisavad, ning strateegiatest, mis aitavad meeskondadel uues reaalsus edukad olla.

Microsoft – efektiivsele meeskonnatööle alusepanek

EDULUGU

Siit saate teada, kuidas Microsoft ühendas kolm ülemaailmset töögruppi ühtseks meeskonnaks ja muutis need ülimalt edukaks.

Kuidas frustratsioon muuta lõbusaks

EDULUGU

Siit saate teada, kuidas üks virtuaalne meeskond õppis efektiivselt koos töötama enam kui 1000 km kauguselt.

Juhtimistraditsiooni kujundamine Carharttis Everything DiSC Work of Leadersi toel

EDULUGU

Tutvuge, kuidas Carhartt kehtestas Everything DiSC abil standardse juhtimiskeele kõigil organisatsiooni tasanditel.

Honda uusim mudel: DiSC koolitus, mis tekitab klientide eluaegset lojaalsust

EDULUGU

Et aidata tugevdada ja tõhustada kliendisuhteid, integreeris Honda DiSC-i oma koolitusprogrammidesse.

Parem tervishoid algab paremate juhtidega

EDULUGU

Lugege seda edulugu, et teada saada, kuidas Everything DiSCi lahendused aitasid muuta Ühendkuningriigi riikliku tervishoiuteenistuse (NHS) juhtide arengut.

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

E-mail address
Field is required!
Field is required!
Name
Field is required!
Field is required!
Your message
Field is required!
Field is required!