Sissejuhatus D stiili

Esmane motiiv

 • Kontroll

Hirmud

 • Kontrolli kaotamine, olla ärakasutatud

Vajadused

 • Jõud ja autoriteet
 • Väljakutsed
 • Otsekohesed/ühesed vastused
 • Otsese kontrolli ja reeglite puudumine
 • Uued ja erinevad tegevused
 • Võimalus ise midagi saavutada

 

DiSC®il põhinev kommunikatsioon – Kõrge D

Suheldes kõrge käitumisstiiliga inimesega:

 

 • Asuge kiiresti asja juurde
 • Tunnustage saavutusi
 • Andke selgeid ja otseseid vastuseid
 • Käituge otsusekindlalt
 • Ärge kalduge teemast kõrvale
 • Tutvustage fakte
 • Rõhuge loogikale
 • Tooge konkreetseid näiteid
 • Visandage valikuvõimalused
 • Arvamuste lahknemisel keskenduge faktidele, mitte isikutele
 • Olge avameelne
 • Lahkuge viivituseta

 

Kõrge “D” saab arendada:

 • Mõeldes rohkem tagajärgedele enne tegutsemist
 • Kuulates rohkem ja intensiivsemalt teiste mõtteid, tundeid ja kogemusi
 • Õppides, kuidas näiteks läbirääkimistel saab jõuda olukorrani, kus mõlemad pooled võidavad
 • Selgitades oma mõtteid, mitte ainult välja öeldes oma järeldusi
 • Õppides, kuidas olla lihtsalt grupiliige, ilma et peaks seda juhtima või kontrollima
 • Arendades taktitunnet ja diplomaatilisi oskusi suhetes teistega
 • Parandades oskust kiita ja avaldada tunnustust, kui see on ära teenitud
 • Naeratades rohkem
 • Olles mõistvam

 

Madala “D” dimensiooni puhul saab end arendada:

 • Võttes sagedamini ette uusi ja vaheldusrikkaid ülesandeid
 • Otsides uusi ja erinevaid väljakutseid
 • Kasutades mõnevõrra enam oma ametialast positsiooni
 • Tehes kiiremaid ja sõltumatumaid otsuseid
 • Olles ennastkehtestavam ka siis, kui see võib viia konfliktideni
 • Olles teiste suhtes otsekohesem ja nõudlikum
 • Lähtudes rohkem isiklikust otsustusvõimest
 • Olles paindlikum – ületades piire ja esitades väljakutseid enesele ja teistele
 • Esitades otseseid ja ebamugavaid küsimusi ja nõudes selgeid vastuseid
 • Olles riskivalmim ja  uuendusmeelsem
 • Avaldades arvamust ja selgitades oma seisukohta
 • Jäädes kindlaks nii nõustumise kui ka mittenõustumise korral
 • Püstitades konkreetseid ja isiklikke eesmärke mõeldes eelkõige tulemusele
 • Olles valmis konfliktideks ja probleemide lahendamiseks

 

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

E-mail address
Field is required!
Field is required!
Name
Field is required!
Field is required!
Your message
Field is required!
Field is required!