Avaliku teenistuse keskastmejuhtide järelkasvuprogramm KESTA

EESMÄRK

Meie klient Change Partners viis läbi Liidrite järelkasvu programmi Eesti avaliku teenistuse keskastmejuhtidele. Tegemist oli ambitsioonikatele esmatasandi juhtidele mõeldud uuendusliku ja praktilise 1-aastase arenguprogrammiga.

KESTA programm andis juhitöös õnnestumiseks vajalikud tööriistad, uued teadmised ja kogemused ning koostöövõrgustiku. Programmi eesmärgiks oli aidata tagada Eesti riigile tugev keskastmejuhtide järelkasv ja tõsta osalejate valmisolekut ning enesekindlust tulevikus kõrgema juhtimisvastutusega kaasneva rolli vastuvõtmiseks.

PROGRAMMI SISU JA LAHENDUS

Programmi ühes esimeses moodulis - “Juhi isiklik efektiivsus ja enesejuhtimine”- oli DiSC üheks kaalukamaks osaks andes osalejatele ühelt poolt selgema fookuse enesearenduseks juhina, aga teisalt tehnikad ka oma meeskonna arenduseks, kaasatuseks ja paremaks kommunikatsiooniks.

Kuna tellija ootuseks oli arendusprogramm, mis oleks kõrgetasemeline, uuendusliku lähenemisega ja ka mujal maailmas end juba õigustanud, sobis Everything DiSC Workplace suurepäraselt. Kõik osalenud 115 juhti (neljas eri grupis) said personaalse profiili ning õppisid rakendama seda uue põlvkonna efektiivset DiSC tööriista.

See DiSCi baasil põhinev moodul oli väga heaks sissejuhatuseks mahukamasse programmi. Ka mitmete järgnevate osade lõikes tuldi tagasi DiSCi juurde – sellest sai nii öelda “baas-keel” programmis käsitletud teemadel kõnelemiseks.

VÄÄRTUS PROGRAMMIST JA DiSC-I MOODULIST

Avalikus teenistuses tuleb täna teha rohkem koostööd ja hoopis teisel viisil, kui varasemalt - seda nii asutustevaheliselt kui ka rollideüleselt. DiSC andis juhtidele täiendava vaatenurga ja tööriistad, mille abil tõhustada kommunikatsioonistrateegiaid ja eri osapoolte omavahelist suhtlust.

Osalejad rõhutasid, et said DiSCi abil iseenda kohta palju uusi praktilise väärtusega teadmisi, eelkõige oma tugevuste ja väljakutsetega seoses.

Samuti peeti tähtsaks DiSCi kohest rakendamist käsilolevate projektide või juhtimisdilemmadega seoses, näiteks kuidas luua konkreetsetele töötajatele personaalsem lähenemine sõltuvalt nende käitumisstiilist või mil viisil toetada eri inimeste motiveeritust jne.

Kuigi osalejad olid enamasti erinevatest asutustest, oli paljudel huvi järelõppes hakata omavahel kasutama ka Everything DiSC Võrdlusraporteid, eesmärgiga parandada konkreetsemalt üks-ühele suhteid ja üksteise mõistmist

TULEMUSED & TAGASISIDE

DiSCi õpe ei peaks olema vaid ühekordne koolitus, seda metoodikat ja profiile saab kenasti siduda paljude muude oluliste juhtimisteemadega – kommunikatsioon, muudatuste juhtimine jpt.

Mõned mõtted osalejatelt:

“Püüan kindlasti süsteemselt ette võta DiSCi ja nõustamise abivahendi, samuti harjutada erinevate situatsioonide äratundmist ja situatiivset juhtimist. Oma isikutüübi arenguvajadusi ja tüüpreaktsioone püüan samuti tähelepanelikult jälgida.”

“DiSC käitumisstiile saab väga hästi rakendada, see aitab mõista inimesi, vahendada nendevahelist suhtlemist ning panustab samuti ka osakonna komplekteerimisse.” 

“Tundub mõistlik võtta DiSC analüüs kohe töökohal kasutusele ning kohandada nii oma käitumist kui inimestele jagatavaid tööülesandeid vastavalt inimtüüpidele. See aitab kohandada ka liiga kõrgeid ootusi oma alluvatele töötulemuste osas.”

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

E-mail address
Field is required!
Field is required!
Name
Field is required!
Field is required!
Your message
Field is required!
Field is required!