Toimetulek raskete osalejatega DiSC koolitustel

Vahest võib koolitusprotsessis juhtuda, et peate läbiviijana tulema toime häiriva või keerulise käitumisega – näiteks selliste osalejatega, kellele meeldib liialt palju oma arvamust jagada või seda isegi peale suruda, kõrvalisi vestlusi pidada, katkestada. Samuti võivad segada õppetööd teemavälised vestlused, isiklikud rünnakud, negatiivsus või pidev vastandumine jne.

Koolitajana olete sunnitud nii mõnigi kord sellistes olukordades sekkuma. Mida teha ja mis aitaks soovimatu käitumise peatada?

Allpool on toodud mõned tüüpilised keerulised käitumised, mida DiSC sertifitseeritud treener võib oma koolitusel kogeda.

 

Vaikija.

Mõned inimesed on juba oma loomult ujedad, ent mõned muutuvad vaikseks pigem seminari tingimustes. Ehkki ei tohiks eeldada, et selliseid osalejaid on võimalik muuta, saad siiski aidata neil olla avatumad, aktiivsemad ja kaasatumad. Nende puhul on mitteverbaalsete vihjete jälgimine üks toimiv meetod. On väga oluline täpselt hinnata, kui mugavalt või ebamugavalt nad end hetkel tunnevad ja selle järgi kaasahaaratust suurendada.

 

Jutupaunik.

Koolitajana pead leidma tasakaalu seminari teemade raames osalejatele vabaduse andmise ja ajagraafikus püsimise vahel. Mõnikord võid kohata osalejat, kes üritab grupi aega monopoliseerida. Olles andnud sellisele inimesele piisava võimaluse oma arvamuse avaldamiseks, liigu kindlalt, kuid viisakalt edasi järgmise teema juurde. Näiteks:

– “Mari, mul on kahju sind katkestada. Paraku on meil veel palju olulisi teemasid vaja käsitleda. Ehk on võimalik seda arutelu jätkata peale põhipunktide läbiarutamist või pausi ajal.”

– “Jaan, sa ei pruukinud tähele panna, et meil on vaja veel vastasgrupi seisukohad ka ära kuulata. Kui meil on aega, pöördume sinu arvamuse juurde tagasi ja kuulame neid põhjalikumalt.”

 

Igavleja.

Igavlemine väljendub tavaliselt teatud tüüpi käitumises ja kommentaarides. Mõnel inimesel võib ka päriselt tõesti igav olla, ent mõni võib seda teeselda, et ülejäänud rühmast eristuda või tähelepanu saada.

Liiga palju sel viisil tegutsevaid osalejaid võivad aga väga negatiivselt mõjutada grupi moraali, motivatsiooni ja entusiasmi. Parim viis sedalaadi käitumise vähendamiseks on nende inimeste õigeaegne kaasamine gruppi, tunnustades neid ja paludes nende panustamist ning siiralt väärtustades nende kogemust.

 

Vastanduja.

Osalejate omavahelised erimeelsused võivad olla konstruktiivsed või kahjustavad, olenevalt teemast ja sellest, kuidas lahkarvamusi käsitletakse. Kindlasti on oluline vältida, et mõni osaleja suudab su endast välja viia.

Juhendajana saad olla rollimudeliks ja näidata, kuidas konstruktiivselt vaidlusi juhtida. Pingeid saab vähendada, kui väljendad mittenõustumist konkreetse väitega, mitte aga selle väite väljaütlejaga. Mõtle kasvõi sellele repliigile: “Jaak, ma ei ole sinuga üldse nõus.” Kas see vähendaks pinget?

Konstruktiivsem vastus oleks „Jaak, sa käisid välja väga huvitava argumendi. Siin on üks asi, mida mul on endiselt raske mõista. Kas saaksid täpsemalt kirjeldada…”

 

Kõiketeadja.

Mõnele inimesele võib meeldida rohkelt arvamust avaldada seetõttu, et nad ongi tegelikult ka väga hästi informeeritud või tahavad nad tähelepanu võita või heakskiitu saada. Seminaris osalejad reageerivad kõiketeadjale vastavalt oma vajadustele. Mõned on jagatud teabe eest tänulikud, teised aga võivad tunda end ohustatuna sellest, mille osas neil endil teadmisi pole.

Inimesed, kellel on asja kohta palju kasulikke teadmisi, võivad olla grupile väga kasulikud seni, kuni nad ei kasuta seda teavet aja monopoliseerimiseks. Vajadusel täna neid inimesi nende poolt esitatud informatsiooni eest; seejärel küsi täiendavaid kommentaare teistelt grupiliikmetelt.

 

Kivinägu.

Kas oled kunagi tähele pannud, milline näoilme on inimestel rühmas istudes ja kellegi juttu kuulates? Seda on lihtsam märgata, kui oled ise see, kes räägib. Vaata ringi, siis näed, et mõnel osalejal on ilme pigem kinnine, osavõtmatu, läbitungimatu. See riivab, kui oled ise see, kellele niisugune näoilme on suunatud.

On loomulik võtta sedasorti ilmeid isiklikult. Ent oluline on meeles hoida, et meil kõigil on mask, mida me teatud olukordades kasutame. See mask ei pruugi ilmtingimata kajastada inimese hetkeenesetunnet ega hinnangut toimuvale. Küllap nõustute, et paljude inimeste jaoks on seesugune mask seminari ajal üsna tavaline. Eriti algusjärgus.

 

Toodud kirjeldused ei ole mõeldud hõlmama kõiki häirivaid käitumisviise, millega võid seminari raames kokku puutuda. See väike loetelu aitab ehk pisut paremini end ette valmistada ja sobivamalt häälestuda mõningate käitumiste suhtes, mida koolitaja rollis suure tõenäosusega kogeda võid.

Kasuta oma paindlikkust, et kohanduda iga koolitusel osalejaga vastavalt tema käitumisstiilile. Osavõtjad hindavad su tähelepanelikkust ja õppimine kulgeb sujuvamalt.

 

Tunne ennast

Igal osalejal on kindel käitumisstiil. Sinul õpiprotsessi läbiviijana on samuti oma konkreetne käitumisstiil. Nagu teistelgi, on ka sinu keskkond tinginud su reageeringud just sullele iseloomulikul viisil. Sinu käitumisstiil saab ka nüüd olema üks määravaid tegureid nende treeningumeetodite valikul, mida sul on kõige mugavam kasutada.

Sa ei saa oma käitumisstiili täielikult muuta, kuid vajadusel saad seda piiratud aja jooksul mõnevõrra kohandada. Tõhusaks juhendajaks olemiseks pead oma käitumist teadlikult „painutama“ kohandama, et rahuldada paljude osalejate vajadusi.

Selle artikli juhised aitavad loodetavasti sul saada efektiivsemaks koolituse/seminar läbiviijaks. Kuid kellelgi ei õnnestu koheselt edukalt kohanduda kõigi erinevate osalejatega ja rakendada kõiki neid ettepanekuid praktikas. Suurem osa õppimisest tuleb alati praktika ja tehtud vigade kaudu. Ka sina õpid koolitusi reaalselt läbi viies. Efektiivne juhendaja ei pea olema igas mõttes täiuslik. Sa ei pea olema ühes isikus nii tippkõneleja, psühholoog ja ka isiksuse ja käitumise ekspert. See, mida sinult aga kindlasti oodatakse, on tundlik ja arvestav suhtumine kõigi oma grupis osalejate vajadustesse. Valmistu koolituseks ja keskendu osalejate tugevustele ja arengupotentsiaalile. Ja usalda ennast.

 

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

E-mail address
Field is required!
Field is required!
Name
Field is required!
Field is required!
Your message
Field is required!
Field is required!