DiSC-il põhinev läbirääkimisoskuste koolitusprogramm suurkliendihalduritele

Kliendivajadus

Panga edus olulist rolli mängivate suurkliendihaldurite läbirääkimisoskuste arendamine, erinevate inimeste mõistmise ja mõjutamise võimekuse suurendamine.

Mida Change Partners tegi

Koolitus keskendus kolmele läbirääkimiste võtmeaspektile – läbirääkimise suhe, stiilid ja protsess.

Iga osaleja teadvustas DiSC profiili abil, milline on nende isiklik läbirääkijastiil ja käitumuslikud iseärasused, selle tugevad küljed ja arenguvajadus. DiSC mudelil baseeruvate töövahendite abil õpiti õigesti ära tundma kliendi käitumisstiili ning valima õiget läbirääkimisstrateegiat, mis kohandub kliendi eelistustele.

Osalejad õppisid läbirääkimisi ette valmistama, neid õigesti alustama, partneri positsiooni ära kuulama ja küsimusi esitama, oma seisukohta veenvalt ja ennastkehtestavalt esitama, erinevaid mõjutamistehnikaid, läbirääkimistes ühishuvi otsima ja initsiatiivi hoidma, toime tulema vastuseisuga ja raskete olukordade lahendamisega, läbirääkimist otsuseni viima.

Tulemused

  • Osalejate mõjutamis- ja läbirääkimisoskuste taseme tõus, kasutades teadlikult efektiivseid mõlema osapoole huvisid ja käitumisstiili arvestavaid veenmise tehnikaid ning hilisem suutlikkus analüüsida toimunud läbirääkimisi ja kavandama läbimõeldult edasisi läbirääkimisi
  • DiSCil baseeruvate suhtlemis- ja koostöökoolituste läbiviimine paarikümnele erinevale Swedbanki meeskonnale järgnevatel aastatel.

Mida projektis osalejad ütlevad

“Õppisin koolituselt väga palju – teadlikumalt ettevalmistama kliendikohtumisi ja süsteemsemalt kohanduma läbirääkimispartnerile. DiSC avardas silmaringi ja kindlasti edaspidi aitab läbirääkimistes vastaspoolega tulemuslikumalt suhelda.”

“Õppisin DiSCi abil paremini ennast tundma ja läbi selle ka ennast paremini juhtima, mõistes kliendi tüüpi.”

IPB Partners

Woldemar Mayer Business Center
Paldiski mnt 29
Tallinn, Estonia 10612

Меню

Свяжитесь с нами

E-mail address
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить
Name
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить
Your message
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить