Miks kasutada isiksuse teste?

Läbi aegade on püütud leida lihtsaid loogilisi käsitlusi, mis võimaldaks inimestel olla mistahes koostöös tulemuslikumad. Tulemuslikud suhted ja käitumine tähendab, et:

  • mõistetakse adekvaatselt iseennast ja oma mõju teistele
  • osatakse teadlikult suurendada seda, mida hästi osatakse ja mis on personaalne tugevus
  • mõistetakse ja väärtustatakse teiste inimeste erinevusi
  • kohandatakse oma käitumist, et paremini vastata teiste inimeste ja olukordade vajadustele

DiSC käsitleb inimese käitumist – nähtavat ja hõlpsamini hoomatavat ning kohandatavat poolt inimeses. DiSC profiil kui hindamisvahend ei tegele isiksuse ega võimete hindamisega, vaid fookuses on see, kuidas inimene tajub maailma ja mismoodi see tema käitumist ja eelistusi mõjutab.

DiSC-i eesmärk ei ole inimesi lahterdada. Tegelikult on eesmärk hoopis vastupidine – aidata inimesed oma “kastist” välja ja suurendada käitumuslikku ampluaad. Seega vajalik on nii iseenda tundmine kui ka võime „lugeda teisi“ ja vastata õigel moel teiste inimeste prioriteetidele.

DiSC on selles vallas maailmas enim kasutatud mudel. Viimase 40 aasta jooksul on DiSC mudelist ja koolitusvahenditest õpetust saanud üle 50 miljoni inimese enam kui 30 keeles. DiSC partnerid ja sertifitseeritud konsultandid moodustavad maailma suurima personaliekspertide võrgustiku. DiSC-i enim kasutust leidnud valdkonnad on meeskonnatöö, juhtimine, coaching, isiklik areng, müük ja värbamine.

Et aru saada, kuidas saab DiSC metoodika aidata inimesel paremini mõista nii ennast kui teisi ning saada sellest ka otsest praktilist kasu ja rakenduslikku väärtust, on kõigepealt vaja mõista DiSC mudelit ennast.

Algas kõik William Moulton Marstoni 90 aasta tagusest teooriast inimkäitumise kohta. Marston pani tähele, et efektiivsed inimesed käituvad vastavalt keskkonnale ehk nad oskavad aimata keskkonna ootusi või nõudmisi ning valida vastavalt sellele käitumisviis. Tema arvates oli mistahes inimkäitumist võimalik kirjeldada 4 dimensiooni kaudu  – domineerivus, sotsiaalsus, alistuvus, nõustumine. Ta väitis, et inimesed on segu kõigist neljast stiilist, ei ole olemas ‘parimat’ stiili – kõigil stiilidel on oma tugevused ja nõrkused ja kõik nad võivad olla vähem või rohkem efektiivsed. Oluline on endale teadvustada, millal on mõistlik kasutada loomuomast ja millal teadlikult kohandatud käitumist.

Tänaseks on Marstoni mudeli terminoloogiat kaasajastatud arvestades nüüdispsühholoogia sõnakasutuse ja nõuetega. Lühend DiSC moodustubki nende nelja põhilise loomupärase käitumisdimensiooni ingliskeelsete nimede esitähtedest – dominance, influence, steadiness, conscientiousness.

Turul liigub väga mitmeid DISC mudeli rakendusvariante, kus kasutatakse mõnevõrra erinevat terminoloogiat ja ka eri tüüpi küsimustikke-profiile. Kõige märkimisväärsema edu on saavutanud viimase 20 aasta jooksul Inscape Publishing (praegune Wiley bränd).

Mis siis on DiSC metoodika tähelepanuväärse populaarsuse ja praktilisuse taga?

– Lihtne, kuid mitte lihtsustav. Iga profiil jutustab lugu, millega inimene saab hõlpsasti suhestuda ja hakata kohe peale profiili analüüsimist oma käitumist kohandama. DiSC on teoorias lihtne, kuid pakub samal ajal mitmekülgset, kuid hõlpsalt mõistetavat sisu, et tagada teadmiste meelespüsimine ja rakendamine pikemaajaliselt.

– Usaldusväärsus. Kuigi maailm meie ümber konstantselt muutub, jäävad osad asjad alati siiski samaks. Üks nendest on inimloomus ja psühholoogia, mis nagu ajalugu näitab, ei ole palju muutunud juba aastatuhandeid. See on ka põhjus miks DiSC meetod on ajatu. Kuid ka DiSC tööriistasu pidevalt arendatakse, täiustatakse ja uuendatakse, mis aitavad sellel muutuda järjest hõlpsamini rakendatavaks ja relevantseks tänapäeva maailmas.

– Ümberkujundav õppimine. Kuuleme inimestelt sageli, et peale isiklikku kogemust DiSC profiilidega, näevad nad maailma ning teisi inimesi justkui läbi uue objektiivi. Neil töövahenditel on võime muuta inimeste mõistmist nii iseenda kui teiste osas ning näidata uusi võimalusi, kuidas enda ümber olevate inimestega efektiivsemalt suhelda. See äratundmine on tõeliselt silmiavav ja võimas kogemus, kuid tuleb paljude jaoks ilma sobiva tööriistata üllatavalt hilja ning vaevaliselt.

 

Valik tagasisidet DiSCile:

 

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

E-mail address
Field is required!
Field is required!
Name
Field is required!
Field is required!
Your message
Field is required!
Field is required!