Kuidas koosolekutest maksimum võtta DiSC stiilide mõistmise kaudu?

Olukorras, kus üha rohkem meeskondasid töötavad distantsilt või üle mitme riigi, on oma töökaaslastega reaalselt ühenduses olemise ainus võimalus läbi online koosolekute. Kuid produktiivsete kohtumiste korraldamine nii, et nad toimiksid mugavalt, oleksid selged, ja kõigi jaoks arusaadavad, võib osutuda tõeliseks väljakutseks. Kuidas saaks koosolekuid maksimaalselt ära kasutada kõigi oma töötajate käitumisstiilide parema mõistmise kaudu?

Meile endile meeldivad näiteks juhtnöörid Dori Meinerti SHRM.org artiklist „7 sammu paremate koosolekute korraldamiseks”. Muuhulgas soovitatakse siin piirata osalejate arvu (ideaalne on alla kaheksa) ja veenduda, et neil kõigil on päriselt võimalus osaleda ja sõna võtta. Sama teemat puudutab ka Steven G. Rogelberg’i poolt kirjutatud HBR-i artikkel “Miks teie kohtumised ebaõnnestuvad – ja mida sellisel juhul teha“, mis nõustub Meinerti seisukohtadega, ent pakub rohkem igasugu lahendusi ja selgitusi, kuidas viia oma koosoleku kultuur 180°-le. “Enne koosolekut võtke vastu teadlikud otsused. Esmalt püüdke täpselt sõnastada, miks te üldse selle koosoleku kokku kutsute ning pange paika oma eesmärgid, et suunata asjade käiku nende sihtide saavutamisel sobivaimate lahenduste leidmiseks,” kirjutab Rogelberg. „See protsess võib hõlmata koosolekul osalejate endapoolset päevakorrapunktide väljakäimist, mis pole mitte lihtsalt asjakohane, vaid suurendab ka osalejate vastutust ja kaasatust. Kui teil pole selget eesmärki ja päevakorrapunkte valmis mõeldud, peate tõenäoliselt koosoleku ära jätma.”

Need näpunäited on küll kasulikud, ent arvame, et võrrandist x + y = paremad koosolekud, jääb siiski midagi puudu. Kuidas ikkagi saaks muuta need kohtumised veel haaravamaks ja produktiivsemaks?

Selline inimkäitumise hindamise vahend nagu DiSC®  aitab suurepäraselt ületada seda vastuolu reaalse ja optimaalse suhtlemise vahel, mis on sageli proovikiviks just tiimikoosolekutel. Enda ja oma töökaaslaste DiSC-stiili tundmine võimaldab teadvustatult kohandada oma suhtlusstiili ja mõjutada isegi kohtumiste ülesehitust nii, et kõik asjaosalised tunneksid end hästi. Kui juhite koosolekut ja teate juba ette, kellele meeldib otsuseid kiiresti langetada ja kes vajab selleks rohkem aega, on teil ka enam võimalusi koosolekut paremini kavandada ja infot õigel ajal edastada.

Tuginedes teadmistele DiSC- stiilide kohta, toome siin mõningaid näpunäiteid (värskendatud virtuaalsete töökeskkondade tarbeks) koosolekute paremaks ettevalmistamiseks, et need oleksid kõikide osalejate jaoks produktiivsed.

 

 

Et igaüks meist on ainukordne, ei pruugi ülaltoodud lihtsustatud kirjeldus käia ühtviisi kõigi kohta. Kuna DiSC profiil ise on aga isikustatud, tagab see konkreetsele inimesele alati täiesti autentse kasutajakogemuse. Näiteks võivad segatud DiSC stiilidega inimesed, nagu iD, vajada väga üksikasjalikku päevakava, samas armastada meeleolukaid vestlusi kolleegidega. Samuti võib S-stiiliga inimene eelistada toimimisviise, mis on omased pigem tema D- ja i-stiili kaastöötajatele, andes talle sellise veenmisvõimekuse, mis on tavatu enamike S-stiili inimeste puhul. Sellepärast ongi DiSC nii väärtuslik: te saate oma kaastöötajaid paremini tundma õppida (ja väärtustada!) sellisel viisil, mille peale te pole tõenäoliselt varem mõelnud.

Kes vaimustub kergesti? Kes on pigem kahtlev? Kes segab julgelt vahele ja avaldab meelsasti oma seisukohti? jne. DiSC aitab kõigil mõista täpsemalt üksteise prioriteete, kasutada paremini ära igaühe tugevusi ja vähendada mitte nii kasulikke tegevusi ning suhtlust. Kiirelt muutuva töökeskkonna ajastul, mil ettevõtte kultuur on olulisem kui kunagi varem, aitab selline valupunktide ülesleidmine organisatsiooni tugevusi ja nõrkusi märksa täpsemini hinnata. DiSC-i kasutamine siinkohal võimaldab neid valupunkte paremini tuvastada ja fikseerida ning muudab seeläbi töökeskkonna kõigi jaoks sobivamaks ja turvalisemaks.

 

Kogu artikli sisu kuulub Wiley kaubamärgile Everything DiSC.

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

E-mail address
Field is required!
Field is required!
Name
Field is required!
Field is required!
Your message
Field is required!
Field is required!