Kas DiSC profiil mõõdab mõlemat – nii kohanduvat kui ka loomuomast käitumist?

Mõned DISC tööriistad mõõdavad väidetavalt “loomulikku käitumist” vs “kohandatud käitumist”. Need on tavaliselt vanema generatsiooni DISC-profiilid, mis on sarnased meie DiSC Classic® profiilidega. Sedasorti hindamisküsimustik on kokku pandud neljast sõnast koosnevatest blokkidest, kus vastaja peab välja valima ühe sõna, mis iseloomustab teda kõige enam ja teise, mis kõige vähem. Selle tulemusena saab ta kaks graafikut – üks, mis lähtub neist sõnavalikutest, mis kirjeldavad teda kõige paremini ja teine, mis tuleneb neist karakteristikutest, mis on kõige vähem tema moodi.

Osad konkureerivad DISC-toodete pakkujad väidavad, et Graafik 1 näitab „kohandatud käitumist” (kuna siin on väga teadlikud valikud) ning teine pigem „loomulikku käitumist”, kuna lähtub vähem teadlikest valikutest.

 

Paraku pole õnnestunud leida ühtegi teaduslikku tõendit, mis seda tõlgendust toetaks ja ka seda väidet esitanud pakkujate uurimisaruandeid vaadates ei leia me ühtegi uuringut, mis tõestaks, et Graafik I näitab loomulikku käitumist ja Graafik II kohandatud käitumist.

 

Seega on tegemist müüdiga. Briti Psühholoogide Selts viis 90ndate alguses läbi DISC küsimustiku valideerimisuuringu ja jõudis järeldusele, et Graafik I ja II ei näita muud kui enesetaju erinevaid vaatenurki, mitte kohandatud ja loomupärast käitumist. DISC-pakkujad, kes selle vana väitega jätkavad, toetuvad aegunud teadmistele ja tõestamata faktidele.

Kui inimene täidab DISC küsimustiku, keskendub ta lihtsalt enesetajule. On väär uskuda, et sellest ühest fookusest saaks kaks erinevat tulemust – kohandatud- ja loomuomase käitumise kokkuvõtte.

Tulemuste kohandamine sotsiaalsete eelarvamuse järgi 

Psühhomeetriliste testide maailmas on tavaks tunnistada, et enesehindamisel on inimesel kalduvus lähtuda sotsiaalsetest eelarvamustest ja valida pigem sellised enesekirjeldused, mis on sotsiaalselt eelistatumad, näiteks “sõbralik”, ja mitte valida sotsiaalselt vähemsoovitavaid karakteristikuid nagu “agressiivne” jms.

John Cleaveri väljatöötatud algne 24-osaline küsimustik pakkus karakteristikuid, mis kirjeldavad DISC-i erinevaid käitumisstiile ja küsis, millised neist iseloomustavad inimese käitumist kõige rohkem ja millised kõige vähem. Saadi kolm graafikut – kõige rohkem sarnane, kõige vähem sarnane ja erinev. Küsimustiku sellise ülesehituse eesmärk oli vähendada sotsiaalselt eelistatud valikute tegemist.

Millegipärast ei esita paljud DISC-profiilide pakkujad Graafik III tulemusi – samas on see ainus graafik, mis võib näidata inimese üldisemat enesetaju ilma sotsiaalse kallutatuseta.

On levinud müüt, et “ei ole vaja Graafik III-e, Graafik I ja II kasutamine on piisavalt täpne”.

 

Wiley ei kasuta oma uue põlvkonna tööriistades enam Graafikuid (neid kasutati ainult DiSC Classicus), kuna uue generatsiooni DiSC instrumendid kasutavad ringikujulist mudelit 8 prioriteetse alaga selle ümber. See “uus” mudel ulatub tegelikult tagasi algusaja DiSC-ini, kus seda joonistatigi ringina. Miks siis kära Graafik I, II ja III pärast? Kuna osad inimesed väidavad, et Graafik III on täpsem ja teised ütlevad hoopis, et Graafik III-e ei tuleks üldse arvesse võtta, sest Graafik I ja II on efektiivsemad näidates “loomulikku ja kohandatud käitumist”.

Ajalooliselt on Graafik III Graafik I ja II skooride liitmise tulemus.

Miks seda tehti? Kuna see tööriist (24 küsimusega sunnitud valik) oli ebatäpne ja seda tõendab 1996. aastal kirjutatud uurimisaruanne. Küsimuste täiendamise ja 4 uue küsimuse lisamisega parandas Wiley tugevalt instrumendi (nimega Personal Profile System 2800 ja hiljem DiSC Classic II) täpsust, mis on olnud aastakümneid eelistatuim DiSC profiil.

DISCi algusaegadel kasutasid Walter Clarke ja John Cleaver “vektoranalüüsi”, mis koosnes kaartide komplektist, mis pidi kirjeldama inimese käitumist “nii, nagu tema ise nägi ja teised nägid”. William Moulton Marston kasutas oma kirjutises küll termineid – loomupärane ja kohandatud käitumine. Kuna aga John Cleaver töötas välja selle esimese 24-osalise DISC küsimustiku, polnud „kohandatud või loomupärase” käitumise mõõtmiseks seal mingeid konkreetseid küsimusi. See leidis tõestust Wiley ulatuslikes uuringutes ja Briti Psühholoogia Selts teadustöödes 1994. aasta paiku. See ei tähenda, et inimesed ei käituks “loomupäraselt“ või “kohanduvalt”, see näitab lihtsalt, et 24-osaline ja hilisemad DISC hindamisküsimustikud ei ole disainitud seda konkreetselt mõõtma.

Everything DiSC®-i ja muude turul saadaolevate DISC-tööriistade vahel on palju olulisi erinevusi, sealhulgas väikese „i” kasutamine meie enimmüüdud DiSC-toote eristamiseks teistest.

Kuid mis eristab Everything DiSC-i kui kõige eelistatumat ja usaldusväärsemat tööriista turul?

 

Hindamisküsimustik

Esimene väljatöötatud DISC-profiil oli 24-punktiline küsimustik, mille töötas välja 1950-ndatel John Cleaver ja enamus teisi tänapäeval saadaval olevaid DISC-profiile kasutavad siiani seda algset 24-osalise sundvaliku küsimustiku versiooni.

Meie Everything DiSC profiili eristavaks aspektiks on viiepunktilise Likert’i skaala kasutamine ja adaptiivse testimistehnoloogia kasutamine. Sundvalikut pole. Kui küsimustiku täitja vastab mingi skaala osas ebaühtlaselt, küsib programm lisaküsimusi, et saada täpsem pilt tema positsioonist sellel skaalal.

See metoodika suurendab oluliselt Everything DiSC-i täpsust võrreldes 24-punktilise versiooniga. Everything DiSC profiili taga olev tehnoloogia ja algoritmid on teiste turul olevate DISC-profiilide baastehnoloogiaga võrreldes väga palju ees.


Neli versus kaheksa skaalat

Everything DiSC on ainus DISC-profiil, mis mõõdab rohkem kui nelja peamist D, I, S ja C skaalat. Meie uurimistöö on leidnud, et kombineeritud skaalad Di, iS, SC ja CD ei teki mitte lihtsalt kahe stiili liitmisest – vaid kahe dimensiooni terviklikust seostamisest.

Näiteks on Di-stiilil tugevused, mis on omased ainult kombinatsioonile, mida aga D- või i-stiilid iseseisvalt ei ole.

 

Teadusuuringud ja kvaliteedistandardid

Everything DiSC on välja töötatud John Wiley & Sons poolt. Wiley üle 20o-aastane rahvusvaheline kirjastusettevõte, millel on suurepärane maine nii akadeemilises kui ka professionaalide maailmas. Wiley peab esmatähtsaks järgida kõrgeid usaldusväärsuse standardeid kõigis oma tegemistes.

2007.a. kasutusele võetud Everything DiSC andis DiSC analüüsile uue kvalitatiivse mõõtme. Adaptiivse testimistehnoloogia lisamine 2012. aastal viis meie DiSC profiilid omakorda täiesti uuele tasemele ja suurendas nende usaldusväärsust veelgi.

 

Allikad:

https://www.integro.com.au/disc-vs-disc-the-little-i-isnt-the-only-way-our-disc-is-different/

https://www.disc-partners.com/the-truth-about-6-myths-about-disc-in-3-minutes/

https://ptc.bps.org.uk/tests-and-testing/test-reviews-and-registration

 

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

E-mail address
Field is required!
Field is required!
Name
Field is required!
Field is required!
Your message
Field is required!
Field is required!