DiSC stiilid kaugtöös

Praegusel erandlikul ajal on meil kõigil suurenenud vajadus hea kvaliteediga suhtluse järele. Töö jätkamine ja toimivate suhete hoidmine sotsiaalse distantseerumise korral on väljakutse kõigi jaoks. Kuidas panna kontorielu kodusttoimetamine enda kasuks tööle?

DiSC võtmemõisted nagu „kohandama” ja „ennast olukorraga vastavusse viima”, mille all mõeldakse paindlikkust käitumises ja mõtlemises ning mida tavaliselt ei seostata meile iseloomulike isiksusetüüpidega, on oskused, mis on praegu olulisemad, kui kunagi varem. Mõni meist on kodukontori rezhiimiga väga rahul, mõni teine aga vajab selleks rohkem tuge. Iga inimene on siiski võimeline  ka kodustes tingimustes produktiivne olema, ent see, mis töötab ühe indiviidi jaoks, ei pruugi teise jaoks sugugi sama hästi toimida.

Mõelge, kuidas võivad reageerida erinevad inimtüübid sellisele videokoosolekule, millel puudub kindel kava. Kas D-stiil võib tunda, et ilma konkreetse agendata on koosoleku puhul tegu lihtsalt ajaraiskamisega? Kas i-stiil võib olla vaimustatud võimalusest näha jälle kolleege ja piiluda nende kodusesse ellu? Kas S-stiil võib tunda muret selle pärast, kuidas ta peaks end kohtumiseks ette valmistuma? Kas C-stiil võib pidada vajalikuks küsida, miks on üldse vaja videokoosolekut, kui on võimalik seda kõike teha ka e-posti teel?

Inimeste erinevuste teadvustamine ja üksteisega kohanemine nõuab teadlikku pühendumist ja harjutamist. Kuid edu saavutamisele kuluv ettevalmistus on valdavalt siiski kasulikult kulutatud aeg. See tekitab meeskonnasisest usaldust ja häid omavahelisi suhteid – kõik ühtset meeskonda iseloomustavad omadused.

 

D-stiil

Olete tõenäoliselt innukas ja valmis kodustöötamise väljakutseks. Tunnete, et saate selliselt märksa rohkem asju tehtud; sest on lihtsam oma energiat fokusseerida. Kuid tõenäoliselt mõtlete ka sellele, kas ikka on võimalik distantsilt oma meeskonnaga piisavalt koostööd teha.

 

Tugevused

 • Tulemused motiveerivad teid ning olete enamasti neile orienteeritud. Teete selle nimel kõik, mis otstarbekas tundub.
 • Nõuate endale kõik vajaminevad vahendid kodukontori edukaks toimimiseks.
 • Olete nõus proovima ka täiesti uusi koostöö- ja suhtlemise mooduseid.

Väljakutsed

 • Teil võib tekkida kiusatus pikalt seismajäänud asjad kiirelt lõpule viia.
 • Võite liiga tempokalt tegutseda või tormata ette ülejäänud meeskonnast.
 • Teie suhtlemisstiil võib olla teiste silmis jahe ja tekitada meeskonnaliikmetes alaväärtustatuse tunnet või neile isegi haiget teha.

 

i-stiil

Tavaliselt olete te millegi uue proovimiseks valmis, nii et alguses võib kodust töötamine tunduda põnev. Mõistate, et peate leidma uusi viise oma kolleegide ja sõpradega ühenduses olemiseks. Teistest suurema tõenäosusega hoiate oma suhtlus- ja töövõrgustikke elusana ja aktiivsena.

Tugevused

 • Olete loomult positiivne ja entusiastlik ning saate seda energiat suunata oma meeskonna kokkukutsumisele ja ühtsustunde hoidmisele.
 • Te pole unustanud, et inimeste vaheline suhtlus on esmane inimvajadus ja leiate selle jaoks alati aega.
 • Teile meeldib katsetada uusi asju ja tõenäoliselt on teil ka kodust töötamise osas ideid, mida jagada ülejäänud meeskonnaga, et see kõik paremini toimiks.

Väljakutsed

 • Üksinda töötamine võib olla teie jaoks stressitekitav ning fookuse hoidmine on raskendatud.
 • Rutiin võib teid lämmatada, kuid samas osutuda ka väga kasulikuks enesedistsipliini kasvatamise allikaks, et ülesannete täitmisel paremini keskenduda.
 • Võite kergesti muutuda süüdistavaks, kui peate küsima täpsemaid juhiseid või selgitusi kommunikatsiooni osas.

 

S-stiil

Naudite sõbralikku ja koostööle orienteeritud tegutsemist ning hakkate taga igatsema igapäevast ühistegevust, mida võimaldab füüsiliselt koosolemine.

 

 

Tugevused

 • Teile meeldib selge, professionaalne, samas sisutihe ja sõbralik suhtlus. Saate seda oma meeskonna jaoks selliseks kujundada.
 • Võib-olla oleks teil lihtsam oma ideid ja teadmisi jagada, kui saaksite veebis veidi lisaaega täiendavaks suhtlemiseks.
 • Üksinda töötamine pole teie jaoks stressitekitav. Tõenäoliselt ei kaota te fookust ei oma meeskonnalt ega ka eesmärkidelt.

Väljakutsed

 • Võite tunda kõrvalejäetust ja ärevust, kui ei toimu regulaarseid suhtlusi isiklikel või tööalastel teemadel.
 • Uus tehnoloogia ja suhtluskanalid võivad teid mõnevõrra häirida. Peate kõigepealt need endale selgeks tegema koos inimesega, keda usaldate.
 • Kodus olevad segajad, sealhulgas lapsed ja lemmikloomad, võivad tööajal teie tähelepanu häirida. Peate seda piirama või nad selleks ajaks kõrvale juhtima.

 

C-stiil

Naudite  üksiolemist ja aega asjade põhjalikuks läbimõtlemiseks. Te ei pruugi mõista oma kolleegide pettumust selles osas, et te tööl üksteisega ei kohtu, nagu senini.

Tugevused

 • Tõenäoliselt on teil kodus töötamiseks olemas nii vajalik distsipliin kui ka keskendumisvõime.
 • Keskendatus detailidele aitab teil hinnata meeskonna ressursivajadusi ja valida suhtlemiseks kõige usaldusväärsemad tehnoloogiad ning kanalid.
 • Te ei vaja palju aega ega tagasisidet selle kohta, kas te ikka teete head tööd.

Väljakutsed

 • Teie kiire ja otsekohene, vaid eesmärgile keskendunud suhtlusviis võib panna teisi teist kaugenema.
 • Võib tekkida kiusatus ülesanne pigem ise ära teha, mitte seda delegeerida või kellegagi koostöös lõpule viia.
 • Kolleegidega soojade suhete säilitamine võib osutuda keerukaks ja peate selle jaoks leidma uusi lähenemisviise.

Kas tundsite ära mõningad oma stiili tugevused ja väljakutsed? Milliste väljakutsetega olete kaugtööga kohanemisel veel silmitsi seisnud? Mis teid on aidanud?

 

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

E-mail address
Field is required!
Field is required!
Name
Field is required!
Field is required!
Your message
Field is required!
Field is required!