Head uudised – Wiley tuli välja päris uue DiSC “operatsioonisüsteemiga”!

Catalyst™ on vastvalminud platvorm, mis on loodud selleks, et organisatsioonidel oleks lihtsam DiSC-i kestvalt oma töösse integreerida. See ühendab iseseisva õppimise ja koolitussessioonid ühele platvormile. Tegemist pole mitte uue profiiliga, vaid platvormiga kus profiilid, õppevideod, võrdlusraportid, podcastid ja muu sisu asuvad. Catalyst viib DiSC-i uuele tasemele ja tõenäoliselt asendab tulevikus pdf-formaadis profiilid.

Iga Catalysti õpikogemus algab enimmüüdud Everything DiSC Workplace profiilist. Sealt edasi saavad osalejad jätkata oma DiSC-teekonda teiste spetsiifilisemate DiSC-profiilidega (Agile EQ, Management, Productive Conflict). Wiley tulevikuvisioon on viia kõik DiSC profiilid Catalysti, nii et DiSC-ist saaks jätkuv arengukogemus – kui inimene on Workplace profiili saanud, võib ta aasta pärast jätkata nt Agile EQ profiiliga ja siis aasta pärast teha veel ühe DiSC jätkusessiooni Management profiiliga jne. See annab võimaluse ka kõigile sertifitseeritud kasutajatele lihtsamini pakkuda oma klientidele uut väärtust ja jätkusessioone DiSC-iga.

 

Kuidas Catalyst töötab?

 

Everything DiSC hindamine – iga osaleja saab kutse teha läbi online Workplace hindamine, mille mõjukust ja väärtust on tõestanud enam kui 40 a kestnud uuringud. See enesele pilguheit pakub hea ülevaate ja paneb aluse kestvale isikustatud õpikogemusele. Niipea, kui see hindamine on tehtud, saavad osalejad koheselt juurdepääsu Catalyst platvormile.

 

 

Catalyst – personaalne kestva õppe platvorm. See annab kohese juurdepääsu interaktiivsetele hindamise tulemustele, mis võimaldab osalejatel süveneda oma käitumisstiili olemusse ja arendada sellele tuginedes uusi oskusi. Platvormil on aktiivsed kõik sama organisatsiooni DiSC hindamise läbinute tulemused, mis tähendab, et on lihtsalt ja koheselt võimalik saada erinevaid nõuandeid ja strateegiaid paremate töösuhete ülesehitamiseks oma kolleegidega. See platvorm on keskne õpikoht, mis toetab iseseisvat õppimist.

 

Koolitus Workplace on Catalyst-i baasil. Kaasav ja hariv koolitusprogramm, kus professionaalne konsultant aitab anda teie meeskonna DiSC tulemustele sügavama tähenduse. Võimalik läbi viia silmast-silma või virtuaalkoolituse vormis. Koolitusprogramm sisaldab õppematerjale, harjutusi ja õppevideosid. Lühike formaat ja moodulitest koosnev ülesehitus teevad selle programmi lihtsalt kokkupandavaks mistahes suuruses grupi või ajalise mahu jaoks.

P.S. Catalyst on praegu kättesaadav ainult ingliskeelsena ja inglise keelsete profiilide jaoks. Tõlked eri keeltesse tulevad tulevikus.

 

Catalyst õpiplatvormiga tutvumine

Catalyst aitab senise DiSC kogemuse viia uuele tasemele tehes palju tööd nõudva püsiva käitumismuutuse võimalikuks – isegi lõbusaks!

Catalysti abil õpiprotsessis osalejad:

1. Teevad läbi hindamise

Algupärase DiSC-i pakkujana, kellel on nüüdseks üle 40 aasta pikkune kogemus, võimaldab Everything DiSC läbi viia teaduslikult valideeritud 90%+ täpsusega hindamist kogu maailmas. Õpiprotsessis osalejad vastavad käitumist puudutavatele väidetele 5-palli skaalal, mis võimaldab mõõta nende eelistusi ja kalduvusi DiSC mudelile tuginevalt.

2. Õpivad tundma oma DiSC stiili

Catalyst esitab iga osaleja hindamistulemused isikustatud ja interaktiivsel kujul, personaalset lugu jutustavas stiilis. Selline lähenemine:

 • süvendab endatundmist läbi iga osaleja unikaalse DiSC stiili
 • annab selgema ettekujutuse oma eelistustest ja käitumiskalduvustest
 • võimaldab muutvat õpikogemust täis ahhaa-elamusi

3. Saavutavad suurema seotuse oma kolleegidega

Funktsioon Find Colleagues võimaldab osalejatel siduda DiSC oma igapäevasesse tööellu. Osalejad saavad kasutada seda funktsiooni:

 • üksteise DiSC stiilide kõrvutamiseks ja soovituste saamiseks efektiivsemaks suhtlemiseks
 • platvormil hõlpsalt navigeerimiseks, et näha võrdlusi, lihtsalt teostatavaid soovitusi jm.
 • reaalajas oma unikaalsete vajaduste kohandamiseks vastavalt suhtluspartnerile ja olukorrale

4. Õpivad rohkem DiSC-i tausta kohta

See sektsioon tutvustab DiSC mudelit ja selle taga olevat teooriat, koosnedes viiest moodulist:

 • DiSC mudel
 • 12 stiili
 • DiSC uurimused
 • DiSC teooria
 • DiSC ajalugu

5. Saavad ligipääsu järgmistele DiSC lahendustele jätkuõppeks

Catalyst pakub suure hulga erinevaid DiSC arenduslahendusi, mis on kokku pandud eesmärgiga aidata osalejatel arendada oma sotsiaalset ja emotsionaalset võimekust efektiivsemaks suhtluseks tööelus. Pärast Workplace DiSC-i täitmist saab osaleja jätkata õpitegevust järgmiste DiSC lahendustega (nt Management, Agile EQ). See aitab organisatsioonis DiSC-keelt elus hoida ja pakkuda häid jätkukoolitusi neile, kes on korra juba DiSC-i kogenud ja valmis sellega edasi minema.

Organisatsioonikultuuri investeerimisel peaks olema kauakestev mõju – Catalysti toel on see nüüd võimalik.

 

Hinnad Uus osaleja Osaleja, kes on mistahes ingliskeelse DiSC raport varem täitnud
Workplace on Catalyst (baaskogemus) 15 kreditit TASUTA
Agile EQ on Catalyst (jätkukogemus) +10 kreditit +10 kreditit

*Varasemalt Everything DiSC või DiSC Classic inglise keelse profiili täitnutele on Workplace on Catalyst upgrade 2021 aasta lõpuni tasuta.

Lisateabe saamiseks laadige alla brošüür Everything DiSC on Workplace.

Kui Catalyst kõlab huvitavalt ja soovite sellest rohkem teada, andke meile siin teada ja saame teile platvormi isiklikult tutvustada!